| Blahoželáme! | Bardejov 

Platobný styk

Pre zákazníkov - fyzické osoby, živnostníci, právnické osoby (s.r.o.), iné právne formy

Spôsob úhrady za internet - MESAČNE

Faktúry sú zasielané v elektronickej podobe na e-mail poskytnutý zákazníkom alebo na automaticky vygenerovaný e-mail od poskytovateľa internetu Proxis, spol. s r.o., ktorý je uvedený v technických špecifikáciách zmluvy.

Faktúry sú vystavené 1. deň v mesiaci, splatné do 15. dňa v mesiaci.

Platí sa v danom mesiaci za daný mesiac, napr. za január do 15.1., pričom služba je poskytovaná do 31.1.

HOTOVOSŤ – v pracovnom čase (viď podstránku Kontakt), doobeda je automaticky účtovaný administratívny poplatok za spracovanie hotovostnej platby

trvalý príkaz - číslo účtu - 2300550628/8330, IBAN: SK7183300000002300550628, BIC–SWIFT kód: FIOZSKBAXXX 

  1. variabilný symbol – 0 alebo 9
  2. špecifický symbol – číslo zmluvy
  3. suma – podľa platnej tarify
  4. v prípade, že máte viacero internetov ako aj zmlúv, uvádzajte špecifický symbol, ktorý je uvedený na faktúre

- internetbanking – pre vytvorenie vzoru k úhrade, údaje k platbe sú totožné s druhom platby, viď trvalý príkaz

V prípade, že uhradíte faktúru s nesprávnymi údajmi, budeme Vašu faktúru aj naďalej evidovať ako NEUHRADENÚ.

Ak zašlete platbu s nesprávnymi údajmi, je potrebné doručiť buď osobne, alebo poštou žiadosť na priradenie platby. Za manuálne zaúčtovanie a spárovanie úhrady je účtovaný poplatok podľa platnej tarify.

Faktúru za internet NIE JE možné uhrádzať poštovým poukazom ani inkasom na pošte (nakoľko pošta uvádza iný variabilný symbol ako bol uvedený na poštovom poukaze, a zároveň neodošle uvedenú sumu). Takto prijaté platby budú vrátené späť Slovenskej pošte, a.s. V tomto prípade budeme naďalej evidovať faktúru ako neuhradenú.

V prípade akýchkoľvek zmien súvisiacich s platbou za internet poskytneme zákazníkovi bližšie informácie v kontaktnom centre alebo na web stránke www.proxis.sk, v sekcii Platobný styk.

 

Spôsob úhrady za internet - KVARTÁLNE

Faktúry sú zasielané v elektronickej podobe na e-mail poskytnutý zákazníkom alebo na automaticky vygenerovaný e-mail od poskytovateľa internetu Proxis, spol. s r.o., ktorý je uvedený v technických špecifikáciách zmluvy.

Faktúry  sú  vystavené  1.  deň  v  1. mesiaci na  začiatku kvartálu, splatné do 15. dňa v 1. mesiaci kvartálu, napr. za január, február, marec do 15.1., pričom služba je poskytovaná do 31.3.

HOTOVOSŤ – v pracovnom čase (viď podstránku Kontakt)

- trvalý príkaz – číslo účtu - 2300550628/8330, IBAN: SK7183300000002300550628, BIC–SWIFT kód: FIOZSKBAXXX

  1. variabilný symbol – 0 alebo 9
  2. špecifický symbol – číslo zmluvy
  3. suma – podľa platnej tarify
  4. v prípade, že máte viacero internetov ako aj zmlúv, uvádzajte špecifický symbol, ktorý je uvedený na faktúre

- internetbanking - pre vytvorenie vzoru k úhrade, údaje k platbe sú totožné s druhom platby, viď trvalý príkaz

V prípade, že uhradíte faktúru s nesprávnymi údajmi, budeme Vašu faktúru aj naďalej evidovať ako NEUHRADENÚ.

Ak zašlete platbu s nesprávnymi údajmi, je potrebné doručiť buď osobne, alebo poštou žiadosť na priradenie platby. Za manuálne zaúčtovanie a spárovanie úhrady je účtovaný poplatok podľa platnej tarify.

Faktúru za internet NIE JE možné uhrádzať poštovým poukazom ani inkasom na pošte (nakoľko pošta uvádza iný variabilný symbol ako bol uvedený na poštovom poukaze, a zároveň neodošle uvedenú sumu). Takto prijaté platby budú vrátené späť Slovenskej pošte, a.s. V tomto prípade budeme naďalej evidovať faktúru ako neuhradenú.

V prípade akýchkoľvek zmien súvisiacich s platbou za internet poskytneme zákazníkovi bližšie informácie v kontaktnom centre alebo na web stránke www.proxis.sk, v sekcii Platobný styk.